ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ ΟΤ 53Β, Θεσσαλονίκη 57022 2310 797262 Info@agrocure.com
Magnesium deficiency on tomato
A typical case of magnesium deficiency in tomato plants, in a field in the region of Kavala, N. Greece. Interveinal
Διαβάστε Περισσότερα
Τροφοπενία μαγνησίου σε ντομάτα
Χαρακτηριστική περίπτωση τροφοπενίας (έλλειψης) μαγνησίου σε φυτά ντομάτας, σε κτήμα στην περιοχή της Καβάλας. Είναι διακριτή η μεσονεύρια χλώρωση σε
Διαβάστε Περισσότερα
Zinc deficiency on walnut
A case of severe zinc deficiency on a walnut orchard in the area of Kavala in N. Greece. The deficiency
Διαβάστε Περισσότερα
Τροφοπενία (έλλειψη) ψευδαργύρου σε καρυδιές
Περίπτωση έντονης τροφοπενίας ψευδαργύρου σε καρυδιές σε περιοχή της Καβάλας που προκάλεσε ήδη τη νέκρωση και πτώση πολλών φύλλων και
Διαβάστε Περισσότερα
Olive peacock spot or olive scab
A very common and serious disease of olive in Greece, which causes weakening of olive trees and production decline due
Διαβάστε Περισσότερα
Κυκλοκόνιο της Ελιάς
Μια πολύ κοινή και σοβαρή ασθένεια της ελιάς στην Ελλάδα, η οποία προκαλεί εξασθένιση των ελαιόδεντρων λόγω απώλειας μεγάλου ποσοστού
Διαβάστε Περισσότερα
Grapevine Downy Mildew
From a visit to a new vineyard (variety Jack’s Salute) of a farmer/partner of Agrocure in Kavala, Greece. The vineyard
Διαβάστε Περισσότερα
Περονόσπορος αμπέλου
Επίσκεψη της AgroCure σε νέο αμπελώνα φίλου παραγωγού στην Καβάλα (ποικιλία Jack’s Salute) ο οποίος προσβλήθηκε από περονόσπορο (Plasmopara viticola).
Διαβάστε Περισσότερα
Rose black spot disease
The cause of this well known and widespread disease of the roses is the fungus Diplocarpon rosae (Marssonina rosae). It
Διαβάστε Περισσότερα
Η μαύρη κιλήδωση της τριανταφυλλιάς
Το αίτιο αυτής της πολύ γνωστής και διαδεδομένης παγκοσμίως ασθένειας της τριανταφυλλιάς είναι ο μύκητας Diplocarpon rosae (Marssonina rosae). Είναι
Διαβάστε Περισσότερα