• Ελληνικά
 • ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ ΟΤ 53Β, Θεσσαλονίκη 57022 2310 797262 Info@agrocure.com
  Magnesium deficiency on tomato
  A typical case of magnesium deficiency in tomato plants, in a field in the region of Kavala, N. Greece. Interveinal
  Διαβάστε Περισσότερα
  Τροφοπενία μαγνησίου σε ντομάτα
  Χαρακτηριστική περίπτωση τροφοπενίας (έλλειψης) μαγνησίου σε φυτά ντομάτας, σε κτήμα στην περιοχή της Καβάλας. Είναι διακριτή η μεσονεύρια χλώρωση σε
  Διαβάστε Περισσότερα
  Zinc deficiency on walnut
  A case of severe zinc deficiency on a walnut orchard in the area of Kavala in N. Greece. The deficiency
  Διαβάστε Περισσότερα
  Τροφοπενία (έλλειψη) ψευδαργύρου σε καρυδιές
  Περίπτωση έντονης τροφοπενίας ψευδαργύρου σε καρυδιές σε περιοχή της Καβάλας που προκάλεσε ήδη τη νέκρωση και πτώση πολλών φύλλων και
  Διαβάστε Περισσότερα
  Olive peacock spot or olive scab
  A very common and serious disease of olive in Greece, which causes weakening of olive trees and production decline due
  Διαβάστε Περισσότερα
  Κυκλοκόνιο της Ελιάς
  Μια πολύ κοινή και σοβαρή ασθένεια της ελιάς στην Ελλάδα, η οποία προκαλεί εξασθένιση των ελαιόδεντρων λόγω απώλειας μεγάλου ποσοστού
  Διαβάστε Περισσότερα
  Grapevine Downy Mildew
  From a visit to a new vineyard (variety Jack’s Salute) of a farmer/partner of Agrocure in Kavala, Greece. The vineyard
  Διαβάστε Περισσότερα
  Περονόσπορος αμπέλου
  Επίσκεψη της AgroCure σε νέο αμπελώνα φίλου παραγωγού στην Καβάλα (ποικιλία Jack’s Salute) ο οποίος προσβλήθηκε από περονόσπορο (Plasmopara viticola).
  Διαβάστε Περισσότερα
  Rose black spot disease
  The cause of this well known and widespread disease of the roses is the fungus Diplocarpon rosae (Marssonina rosae). It
  Διαβάστε Περισσότερα
  Η μαύρη κιλήδωση της τριανταφυλλιάς
  Το αίτιο αυτής της πολύ γνωστής και διαδεδομένης παγκοσμίως ασθένειας της τριανταφυλλιάς είναι ο μύκητας Diplocarpon rosae (Marssonina rosae). Είναι
  Διαβάστε Περισσότερα