• Ελληνικά
 • ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ ΟΤ 53Β, Θεσσαλονίκη 57022 2310 797262 Info@agrocure.com
  Bitter Pit in an apple storing facility
  Bitter Pit on Granny Smith apples. Bitter Pit is a physiological disorder of apples which most of the times appears
  Διαβάστε Περισσότερα
  Bitter Pit σε ψυγείο μήλων
  Bitter Pit σε μήλα Granny Smith. To Bitter Pit (πικρή κιλήδωση) είναι μια ανωμαλία των μήλων που εμφανίζεται μετά τη
  Διαβάστε Περισσότερα
  Interveinal chlorosis caused by iron deficiency on kiwi plants in N. Greece
  According to farmer’s information the soil in this kiwi plantation is alkaline with high lime content which are the root
  Διαβάστε Περισσότερα
  Μεσονεύρια χλώρωση σιδήρου σε ακτινίδια στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας
  Η AgroCure εφάρμοσε το νέο της προϊόν ICI (ιοντικός σίδηρος) τόσο διαφυλλικά όσο και μέσω εδάφους για την άμεση διόρθωσης
  Διαβάστε Περισσότερα
  Visit of AgroCure to a pear farm in Imathia, N. Greece
  The insect which is shown in the photographs is «Cleonos» as called by farmers. This small beetle of the family
  Διαβάστε Περισσότερα
  Επίσκεψη της AgroCure σε αχλαδεώνα στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας
  Στις φωτογραφίες φαίνεται μικρό κολεόπτερο (σκαθάρι) της οικογένειας Curculionidae που ονομάζεται από τους παραγωγούς κλεονός. Το συγκεκριμένο ενήλικο της φωτογραφίας
  Διαβάστε Περισσότερα
  Scale insects of the genus Ceroplastes (Hemiptera: Coccidae) on stems of the decorative plant Euonymus japonicus
  Διαβάστε Περισσότερα
  Κοκκοειδή έντομα του γένους Ceroplastes (Hemiptera: Coccidae) σε βλαστούς ευώνυμου (Euonymus japonicus)
  Διαβάστε Περισσότερα
  Visit to Crocus sativus fields in Kozani, N. Greece
  Visit to Crocus sativus fields in Kozani, N. Greece. For those who are not familiar with the biological cycle of
  Διαβάστε Περισσότερα
  Επίσκεψη σε κτήματα κρόκου στην Κοζάνη
  Επίσκεψη σε κτήματα κρόκου στην Κοζάνη. Για όσους δε γνωρίζουν καλά το βιολογικό κύκλο του κρόκου (Crocus sativus – Iridaceae),
  Διαβάστε Περισσότερα