• Ελληνικά
  • English
  • Γερακαρού Θεσσαλονίκης 23930 21004 Info@agrocure.com

    Μεσονεύρια χλώρωση σιδήρου σε ακτινίδια στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας

    Η AgroCure εφάρμοσε το νέο της προϊόν ICI (ιοντικός σίδηρος) τόσο διαφυλλικά όσο και μέσω εδάφους για την άμεση διόρθωσης της τροφοπενίας σιδήρου.

    Αφήστε ένα σχόλιο