ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ ΟΤ 53Β, Θεσσαλονίκη 57022 2310 797262 Info@agrocure.com

MagneKal®

Ο ρόλος του Μαγνησίου, του Καλίου και του Θείου στα φυτά

 • Το μαγνήσιο και το κάλιο απορροφώνται από τα φυτά κυρίως στη κατιονική τους μορφή τους (Mg2+, K+) είτε μέσω των ριζών είτε διαφυλλικά. Δεδομένου ότι τόσο το μαγνήσιο όσο και το κάλιο είναι στοιχεία ευκίνητα στο έδαφος, ενδέχεται να παρουσιαστεί έλλειψή τους λόγω έκπλυσης σε βαθύτερα στρώματα του εδά­φους. Επίσης, ή μικρή περιεκτικότητα των στοιχείων αυτών στα μητρικά πετρώ­ματα του εδάφους καθώς και η βαθμιαία εξάντληση των εδαφών λόγω εντατι­κής καλλιέργειας μπορεί να οδηγήσει μεγάλες ελλείψεις. Τέλος, ή ανισόρροπη εδαφική λίπανση μπορεί να πρακαλέσει «τεχνητή» έλλειψή τους προκαλώντας την πρόσληψη άλλων πιο άφθονων στοιχείων από τα φυτά. Η απορρόφηση από το φύλλωμα είναι πιο αποτελεσματική διαδικασία αρκεί τα στοιχεία να χορηγού­νται σε μορφή εύκολα απορροφήσιμη για τα φυτά όπως αυτή των ιόντων Mg2+, K+ που περιέχονται στο MagneKal.
 • Τα ίδια περίπου φυσικά φαινόμενα και καταστάσεις μπορούν να οδηγήσουν και σε έλλειψη θείου στο έδαφος, το οποίο προσλαμβάνεται από τα φυτά με τη μορ­φή ανιόντων SO42-. Το MagneKal παρέχει στα φυτά αποκλειστικά αυτή τη μορφή του θείου.
 • Και τα 3 αυτά ιχνοστοιχεία διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε πληθώρα μεταβολικών διεργασιών στα φυτά: στο σχηματισμό της χλωροφύλλης και στη φωτοσύνθεση, στο μεταβολισμό του φωσφόρου και των υδατανθράκων, στη σύνθεση αμινοξέων, νουκλεϊκών οξέων και βιταμινών, στην ενεργοποίηση πολ­λών ενζύμων, στη ρύθμιση της απορρόφησης άλλων θρεπτικών στοιχείων, στην άμυνα εναντίον της ξηρασίας και των ασθενειών και στο σχηματισμό καρπών και σπόρων. Ενδεχόμενη έλλειψή τους επηρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη των φυτών, και τελικά το χρώμα, την ποιότητα και την ποσότητα της παραγωγής των φυτών.

Τι είναι το MagneKal?

 • Το MagneKal είναι ένα υγρό λίπασμα που παρέχει στα φυτά μαγνήσιο, κάλιο και θείο σε ενυδατωμένη ιοντική μορφή υψηλής βιοδιαθεσιμότητας και απο­τελεσματικότητας. Χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της τροφοπενίας (έλ­λειψης) αυτών των 3 ιχνοστοιχείων η οποία προκαλεί χλώρωση των παλαιών (μαγνήσιο, κάλιο) ή νέων φύλλων (θείο), ανάσχεση της φυσιολογικής ανάπτυ­ξης των φυτών και τελικά καχεκτικότητα και μείωση της παραγωγικότητας των καλλιεργειών.
 • Χάρη στη μεγάλη και ταχύτατη διείσδυσή του στους φυτικούς ιστούς, το MagneKal αυξάνει άμεσα και σημαντικά τη περιεκτικότητα των φυτών σε ιόντα μαγνησίου, καλίου & θείου, μέσα σε 2-3 μέρες από τη στιγμή της εφαρμογής του. Έτσι τα φυτά θα αρχίσουν πάλι να αναπτύσσονται έντονα επιτυγχάνοντας υψηλές αποδόσεις παραγωγής.
 • Δεν απαιτούνται μεγάλες δόσεις MagneKal ανά στρέμμα. Διαφυλλικά απαιτούνται 75-150 ml ανά 100 λίτρα νερού ανάλογα με τις ανάγκες της καλλιέργειας. Εφαρμογή με υδρολίπανση απαιτεί 150-300 ml ανά στρέμμα ανάλογα με τη θρεπτική κατάσταση και τις ανάγκες τις καλλιέργειας.

UltraFYT®

Τι είναι το UltraFYT

Η βλάστηση των σπόρων, η ανάπτυξη των ριζών και η αύξηση και παραγωγικότητα των φυτών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη ενός ισορροπημένου περιβάλλοντος μικροοργανισμών στο έδαφος, οι οποίοι αυξάνουν τη γονιμότητα των καλλιεργούμενων εδαφών.

To UltraFYT είναι ένα μίγμα των προβιοτικών, ωφέλιμων μυκήτων Trichoderma koningii και T. polysporum και των βακτηρίων Bacillus laterosporus, B. megaterium και Paenibacillus polymyxa.

Οι ωφέλιμοι αυτοί μικροοργανισμοί βρίσκονται σε μεγάλους πληθυσμούς σε υγιή και παραγωγικά εδάφη και συμβάλλουν σημαντικά στην ευρωστία, υγιή ανάπτυξη και παραγωγικότητα των φυτών.

To UltraFYT είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους των καλλιεργούμενων εδαφών ανεξάρτητα από την τιμή του pH τους και από άλλες φυσικοχημικές τους ιδιότητες. Είναι ένα πλήρως φυσικό προϊόν σε μορφή αφρίζουσας ταμπλέτας, μη τοξικό, διαλυτό στο νερό, ασφαλές σε συστήματα στάγδην άρδευσης και ασφαλές για χρήση στη βιολογική γεωργία.

Δεν περιέχει παθογόνους ή γενετικά τροποποιημένους μικροοργανισμούς και δεν προκαλεί ασθένειες στα φυτά.

Παράγεται από καθαρές καλλιέργειες μικροοργανισμών και όχι από μίξη διαφόρων άγνωστων οργανισμών που προέρχονται από λύματα ή άλλα οργανικά υλικά.

MaZiC®

Ο ρόλος του Mαγγανίου, του Ψευδαργύρου και του Xαλκού στα φυτά

 • Το μαγγάνιο, ο ψευδάργυρος και ο χαλκός απορροφώνται από τα φυτά κυρίως στη δισθενή κατιονική μορφή τους (Mn2+, Ζn2+, Cu2+) είτε μέσω των ριζών είτε διαφυλλικά. Η απορρόφηση τους από το έδαφος δυσχεραίνεται από αντιδράσεις ακινητοποίησης των στοιχείων αυτών στο έδαφος ενώ η απορρόφηση από το φύλλωμα είναι πιο απλή και αποτελεσματική διαδικασία αρκεί τα στοιχεία να χορηγούνται σε μορφή εύκολα απορροφήσιμη για τα φυτά όπως αυτή των ιό­ντων Mn2+, Ζn2+, Cu2+ που περιέχονται στο MAZIC. Και τα 3 αυτά ιχνοστοιχεία δι­αδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε πληθώρα μεταβολικών διεργασιών στα φυτά: στο σχηματισμό της χλωροφύλλης και στη φωτοσύνθεση, στην παραγωγή αμινοξέων και πρωτεϊνών, στην ενεργοποίηση πολλών ενζύμων, στη ρύθμιση του επιπέδου φυτοορμονών & αύξησης του φυτού, στην αναπνοή και το μετα­βολισμό του αζώτου, στη γονιδιακή έκφραση, στο μεταβολισμό υδατανθράκων, στη γονιμότητα των φυτών και στην άμυνα εναντίον ασθενειών. Ενδεχόμενη έλ­λειψή τους επηρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη των φυτών, το μέγεθος, σχήμα και χρώμα των φύλλων και καρπών και τελικά την υγεία και την παραγωγικότητα των φυτών.
 • Οι τροφοπενίες ειδικά του ψευδαργύρου, δευτερευόντως του μαγγανίου και λιγότερο συχνά του χαλκού είναι διαδεδομένες στα ελληνικά καλλιεργούμενα εδάφη. Συχνά όμως υποεκτιμώνται από τους παραγωγούς. Παρουσιάζονται συνήθως σε αλκαλικά και ασβεστούχα εδάφη με υψηλό pH (άνω του 6,5) ή με υψηλή περιεκτικότητα σε οργανική ουσία, σε αμμώδη εδάφη καθώς και σε εδά­φη που προέκυψαν από πετρώματα φτωχά σε μαγγάνιο, ψευδάργυρο ή χαλκό. Και τα 3 αυτά ιχνοστοιχεία είναι δυσκίνητα στα φυτά και γι’ αυτό τα συμπτώματα της έλλειψής τους εκδηλώνονται πρώτα στα νεαρά φύλλα με τη μορφή μεσο­νεύριας χλώρωσης η οποία μπορεί να μοιάζει με αυτήν του σιδήρου.

Τι είναι το MaZiC?

 • Το MAZIC είναι υγρό λίπασμα που περιέχει μαγγάνιο, ψευδάργυρο και χαλ­κό στα φυτά σε ενυδατωμένη ιοντική μορφή υψηλής βιοδιαθεσιμότητας και αποτελεσματικότητας. Χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της τροφοπενίας (έλλειψης) αυτών των 3 ιχνοστοιχείων η οποία προκαλεί χλώρωση (κιτρίνι­σμα) των φύλλων της νεαρής βλάστησης, ανάσχεση της φυσιολογικής ανά­πτυξης των φυτών και τελικά καχεκτικότητα και μείωση της παραγωγικότητας των καλλιεργειών.
 • Το MAZIC παράγεται με καινοτόμο τεχνολογία που επιτυγχάνει τη δημιουργία ενεργών ιόντων μαγγανίου, ψευδαργύρου & χαλκού συμπλοκοποιημένων με δίπολα μορίου νερού, τα οποία διεισδύουν ταχύτατα στους φυτικούς ιστούς, μετακινούνται σε σημεία που έχουν ανάγκη τα 3 αυτά ιχνοστοιχεία, διαπερνούν εύκολα τις κυτταρικές μεμβράνες και παρέχουν άμεσα και αποτελεσματικά θρέψη στα φυτά. Τα αποτελέσματα είναι τόσο γρήγορα που γίνονται ορατά σε 2-3 μέρες από την εφαρμογή του.
 • Δεν απαιτούνται μεγάλες δόσεις MAZIC ανά στρέμμα. Διαφυλλικά απαιτούνται 100ml ανά 100 λίτρα νερού για πρόληψη και 150-200ml ανά 100 λίτρα νερού για θεραπεία τροφοπενιών. Εφαρμογή με υδρολίπανση απαιτεί 200-300ml ανά στρέμμα ανάλογα με τη θρεπτική κατάσταση και τις ανάγκες τις καλλιέργειας.

COPPION+®

Ο ρόλος του χαλκού στους οργανισμούς

 • Ο χαλκός παίζει πολλαπλούς ρόλους στα βιολογικά συστήματα λόγω των ισχυρών οξειδοαναγωγικών του ιδιοτήτων.
 • Είναι ζωτικό στοιχείο για όλους τους οργανισμούς γιατί είναι συστατικό πρωτεϊνών που ρυθμίζουν πολλές βιοχημικές διεργασίες.

Ο ρόλος του ψευδαργύρου στα φυτά

 • Ο ψευδάργυρος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της αύξησης του φυτού, στην ενεργοποίηση ενζύμων, την γονιδιακή έκφραση, τη δραστηριότητα φυτορμονών, τη σύνθεση πρωτεϊνών, τη σύνθεση της χλωροφύλλης και τη φωτοσύνθεση, το μεταβολισμό υδατανθράκων, τη γονιμότητα των φυτών, την παραγωγή σπόρων και καρπών και την άμυνα εναντίον ασθενειών.

Ο ρόλος του μαγνησίου στα φυτά

 • Αποτελεί βασικό συστατικό του μορίου της χλωροφύλλης.
 • Παίζει σημαντικό ρόλο στον μεταβολισμό του φωσφόρου.

Τι είναι το Copp.ion+?

 • Το Copp.ion+ παράγεται με καινοτόμο τεχνολογία που επιτυγχάνει τη δημιουργία ενεργών ιόντων χαλκού, ψευδαργύρου & μαγνησίου συμπλοκοποιημένων με δίπολα μορίου νερού, τα οποία διεισδύουν ταχύτατα στους φυτικούς ιστούς, μετακινούνται σε σημεία που έχουν ανάγκη τα 3 αυτά ιχνοστοιχεία, διαπερνούν εύκολα τις κυτταρικές μεμβράνες και παρέχουν άμεσα και αποτελεσματικά θρέψη στα φυτά. Τα αποτελέσματα είναι τόσο γρήγορα που γίνονται ορατά σε 2-3 μέρες από την εφαρμογή του.
 • Το Copp.ion+ πρέπει να εφαρμόζεται προληπτικά για της αποφυγή συμπτωμάτων τροφοπενίας χαλκού και ψευδαργύρου και για την ενίσχυση της άμυνας των φυτών.
 • Η δόση για διαφυλλική εφαρμογή είναι 50-170 ml/100 λίτρα νερού αναλόγως του είδους της καλλιέργειας και για εφαρμογή στο έδαφος με στάγδην άρδευση κυμαίνεται από 200-500 ml στο στρέμμα αναλόγως του είδους της καλλιέργειας, των αναγκών της και των ιδιοτήτων του εδάφους.
 • Στις διαφυλλικές εφαρμογές, για καλύτερη απορρόφηση του σκευάσματος από τους φυτικούς ιστούς συνιστάται οι ψεκασμοί να γίνονται νωρίς το πρωί ή μετά τη δύση του ήλιου.

Σκωρίαση της αχλαδιάς

Η ασθένεια προκαλείται από το μύκητα Gymnosporangium sabinaeG. fuscum) και είναι κοινή στην Ευρώπη και σε άλλες περιοχές ανά τον κόσμο. Είναι εύκολο να αναγνωριστεί από τις λαμπερές κηλίδες πορτοκαλοκόκκινου χρώματος που εμφανίζονται στα φύλλα της αχλαδιάς κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Ο μύκητας έχει ένα σύνθετο βιολογικό κύκλο γιατί χρειάζεται συνέχεια έναν μεταβολικά ενεργό ξενιστή για να επιβιώσει. Εναλλακτικός ξενιστής εκτός από την καλλωπιστική (Pyrus calleryana) και καρποφόρα αχλαδιά (Pyrus communis) είναι καλλωπιστικά ή δασικά δέντρα του γένους Juniperus (άρκευθος, γιουνίπερος ή αγριόκεδρο). Τα δέντρα αυτά είναι κωνοφόρα και αειθαλή και συνεπώς μπορούν να παρέχουν τροφή στο μύκητα κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Το φθινόπωρο αικιδιοσπόρια του μύκητα που έχουν παραχθεί από καρποφορίες στην κάτω επιφάνεια φύλλων της αχλαδιάς διασπείρονται και προσβάλλουν την άρκευθο. Νωρίς το καλοκαίρι συμβαίνει το αντίστροφο: βασιοδιοσπόρια, που παράγονται σε ειδικές καρποφορίες του μύκητα στην άρκευθο, προσβάλλουν γειτονικές αχλαδιές.

Συμπτώματα
Τα συμπτώματα στην αχλαδιά αρχίζουν την άνοιξη ως κιτρινο-πορτοκαλί κηλίδες διαμέτρου 1-2mm στην πάνω επιφάνεια των φύλλων ενώ νεαρά φρούτα και κλαδιά μπορούν επίσης να μολυνθούν. Οι κηλίδες αυτές στα φύλλα σταδιακά εκτείνονται και αποκτούν φωτεινό πορτοκαλί ως κοκκινωπό χρώμα. Ως τα μέσα του καλοκαιριού, μικρές μαύρες κουκίδες (πυκνίδια) εμφανίζονται στο κέντρο αυτών των κηλίδων. Προς το τέλος του καλοκαιριού, καφέ εξογκώματα σχηματίζονται στην κάτω επιφάνεια των φύλλων ακριβώς κάτω από τις κηλίδες. Στα εξογκώματα αυτά αναπτύσσονται κωνοειδείς αποφύσεις (αικίδια) στα οποία παράγονται τα αικιδιοσπόρια που προσβάλλουν νεαρούς βλαστούς αρκεύθου.

Σοβαρότητα και καταπολέμηση
Συνήθως η προσβολή της αχλαδιάς από το μύκητα δεν είναι τόσο σοβαρή ώστε να κινδυνέψει η συνολική υγεία των δέντρων. Βεβαίως η παραγωγή μπορεί να επηρεαστεί σημαντικά ιδιαίτερα όταν η προσβολή των φύλλων και νεαρών καρπών είναι εκτεταμένη οπότε προκαλείται φυλλόπτωση, μείωση της φωτοσυνθετικής ικανότητας, εξασθένιση των δέντρων και μείωση της καρποφορίας.

Συνήθως δεν χρειάζονται ιδιαίτερα μέτρα καταπολέμησης. Οι ψεκασμοί με προστατευτικά ή διασυστηματικά μυκητοκτόνα (διθειοκαρβαμιδικά, τριαζόλες ή/και στομπιλουρίνες) που γίνονται για το φουζικλάδι κρατούν και τη σκωρίαση σε ανεκτά επίπεδα.

Κείμενο & φωτογραφίες: Αριστείδης Χλωρίδης

Σχηματισμός αικιδίων στην κάτω επιφάνεια φύλλων αχλαδιάς (τέλος Σεπτεμβρίου)
Αικίδια στην κάτω επιφάνεια των φύλλων αχλαδιάς (τέλος Σεπτεμβρίου)

Τροφοπενία μαγνησίου σε ντομάτα

Χαρακτηριστική περίπτωση τροφοπενίας (έλλειψης) μαγνησίου σε φυτά ντομάτας, σε κτήμα στην περιοχή της Καβάλας. Είναι διακριτή η μεσονεύρια χλώρωση σε παλαιά/ώριμα φύλλα της στη βάση του φυτού. Έγινε σύσταση για εφαρμογή διαφυλλικού λιπάσματος μαγνησίου ώστε να διορθωθεί άμεσα η τροφοπενία και να μην επιδεινωθεί η κατάσταση και επηρεαστούν σοβαρά η ποιότητα και ποσότητα της παραγωγής.

Συνήθως η έλλειψη μαγνησίου εμφανίζεται σε εδάφη με μικρή περιεκτικότητα σε μαγνήσιο, και σε ελαφρά και όξινα εδάφη στα οποία το μαγνήσιο ξεπλένεται εύκολα. Σε εδαφικά pH από 4.5-5.0, οποιαδήποτε προσθήκη μαγνησίου στο έδαφος οδηγεί σε υπερβολική και ταχεία έκπλυση του στοιχείου. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνιστάται η χρήση δολομίτη που επιτυγχάνει ταυτόχρονη άνοδο του pH και χορήγηση μαγνησίου. Η εφαρμογή θειικού μαγνησίου η οξειδίου του μαγνησίου μπορούν επίσης να διορθώσουν την έλλειψη του στοιχείου όταν το pH είναι ανεβασμένο.

Η έλλειψη μαγνησίου μπορεί επίσης να εμφανιστεί και σε εδάφη με μεγάλη αλατότητα και όπου έχουν χρησιμοποιηθεί μεγάλες ποσότητες κοπριάς ή λιπασμάτων πλούσιων σε καλιούχα άλατα. Τέλος μπορεί να εμφανιστεί σε εδάφη με ανισορροπία θρεπτικών στοιχείων που προκλήθηκε από υπερβολική χορήγηση καλίου η ασβεστίου.

Κείμενο & φωτογραφίες: Αριστείδης Χλωρίδης

Τροφοπενία (έλλειψη) ψευδαργύρου σε καρυδιές

Περίπτωση έντονης τροφοπενίας ψευδαργύρου σε καρυδιές σε περιοχή της Καβάλας που προκάλεσε ήδη τη νέκρωση και πτώση πολλών φύλλων και συνεπώς αναμένεται να προκαλέσει μείωση της ποσότητας και υποβάθμιση της ποιότητας παραγωγής.

Συνήθως η έλλειψη ψευδαργύρου εμφανίζεται σε όξινα εδάφη φτωχά σε ψευδάργυρο, σε ελαφρά εδάφη φτωχά σε οργανική ουσία, σε ασβεστούχα εδάφη στα οποία μειώνεται η διαλυτότητα του ψευδαργύρου στο εδαφικό διάλυμα και σε περιπτώσεις όπου έχει χρησιμοποιηθεί περίσσεια φωσφορικών λιπασμάτων.

Κείμενο & φωτογραφίες: Αριστείδης Χλωρίδης

Πράσινο σκουλήκι

Πρόκειται για την κάμπια μιας νυχτοπεταλούδας, η οποία αποτελεί «φόβο και τρόμο» των παραγωγών βαμβακιού λόγω των μεγάλων ζημιών που προκαλεί στα άνθη, χτένια και καρύδια και λόγω της δυσκολίας αντιμετώπισής της. Η επιστημονική ονομασία στου λεπιδόπτερου αυτού εντόμου είναι Helicoverpa armigera (Heliothis armigera) και είναι από τα πιο καταστροφικά στην Ελλάδα σε καλλιέργειες βαμβακιού, ντομάτας, μπάμιας, πιπεριάς, καπνού, καλαμποκιού κ.α.

Το έντομο συμπληρώνει 3-4 γενιές το έτος αναλόγως των κλιματολογικών συνθηκών της περιοχής και αναπτύσσει μεγάλους πληθυσμούς από τον Ιούλιο ως Σεπτέμβριο, με κορύφωση συνήθως τον Αύγουστο οπότε και προκαλεί τις μεγαλύτερες ζημιές στο βαμβάκι που βρίσκεται στο στάδιο της διόγκωσης των καρυδιών. Ευτυχώς, μετά από μια σειρά ετών με μεγάλους πληθυσμούς και επακόλουθες έντονες προσβολές, το 2019 ήταν μια χρονιά με μικρές ζημιές από το πράσινο σκουλήκι.

Μια κάμπια δεν περιορίζεται σε ένα καρύδι βαμβακιού ή σε έναν καρπό άλλου φυτού. Μπορεί να προσβάλει πολλά όργανα ή πολλούς καρπούς μέσα σε μερικές μέρες τρώγοντάς τα επιφανειακά και στη συνέχεια να μετακινηθεί σε άλλους, πολλαπλασιάζοντας έτσι την ποσοτική και ποιοτική υποβάθμιση της παραγωγής. Οι κάμπιες σπανιότερα προκαλούν διαβρώσεις σε φύλλα καλλιεργείων. Συνήθως οι προσβολές είναι στα αναπαραγωγικά όργανα (άνθη και καρποί).

Γενικά, η δυσκολία αντιμετώπισης του εντόμου στο βαμβάκι ειδικά τον Αύγουστο οφείλεται στους ακόλουθους παράγοντες:

– Η πληθυσμιακή δομή τον Αύγουστο (η πιο καταστροφική γενιά στο βαμβάκι) είναι μικτή με όλα τα στάδια παρόντα: αβγά, κάμπιες διαφόρων σταδίων, χρυσαλίδες και ενήλικα. Άρα είναι δύσκολο οποιαδήποτε επέμβαση με εντομοκτόνο να εστιάσει στο πιο ευαίσθητο στάδιο της εκκόλαψης και της νεαρής κάμπιας

– Τον Αύγουστο τα φυτά του βαμβακιού είναι μεγάλα και ψηλά και οι γραμμές κλείνουν οπότε ο ψεκασμός με εντομοκτόνο (με οριζόντια μπάρα) δεν καλύπτει τα κατώτερα στρώματα της φυτοστιβάδας του βαμβακιού

– Τα εντομοκτόνα που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι κυρίως στομάχου και δευτερευόντως επαφής, συνεπώς οι κάμπιες που τρέφονται και διαβιούν στα κατώτερα στρώματα των φυτών βαμβακιού δεν εκτίθενται στο εντομοκτόνο.

Κείμενο & φωτογραφίες: Αριστείδης Χλωρίδης

Ξηρή κορυφή (ή ξηρή σήψη ή μαύρισμα κορυφής) ντομάτας

Είναι μια ανωμαλία στη φυσιολογία του φυτού κατά τη φάση της ανάπτυξης των καρπών. Είναι αρκετά διαδεδομένο πρόβλημα στις ντομάτες, πιπεριές, μελιτζάνες και κολοκυθάκια το οποίο προκαλείται από (συνήθως προσωρινή) χαμηλή συγκέντρωση ασβεστίου στους καρπούς. Η ανωμαλία αυτή παρουσιάζεται συνήθως με ανομοιόμορφο πότισμα ή συνθήκες εδαφικής ξηρασίας που μειώνουν προσωρινά την απορρόφηση και μετακίνηση του ασβεστίου στο φυτό.

Έλλειψη ασβεστίου κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των καρπών μπορεί να προκληθεί επίσης και από υπερβολική αζωτούχα λίπανση και υψηλές θερμοκρασίες που προκαλούν ταχεία ανάπτυξη του φυτού, υψηλή αλατότητα εδάφους ή βλάβη των ριζών κατά την καλλιέργεια του εδάφους.

Τις περισσότερες φορές η ξηρή κορυφή εμφανίζεται στις πρώτες ντομάτες της σεζόν καθώς τα φυτά είναι υπό στρες κατά την καρπόδεση της πρώτης ταξιανθίας. Και πολύ συχνά το πρόβλημα εξαφανίζεται στις ντομάτες των επόμενων ταξιανθιών, που θα παραχθούν αργότερα.

Πως θα αποφύγετε την εμφάνιση της ξηρής κορυφής:
– Διαλέξτε ποικιλίες ανθεκτικές στην ξηρή κορυφή
– Ποτίζετε επαρκώς και με κανονικότητα. Κρατήστε τα επίπεδα εδαφικής υγρασίας σταθερά κατά τη διάρκεια της σεζόν
– Καλύψτε το έδαφος με άχυρο ή άλλο οργανικό υλικό κάλυψης για να εμποδίσει την εξάτμιση του εδαφικού νερού κατά τους ζεστούς μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο
– Ελέγξτε το pH του εδάφους σας. Ιδανικά, θα πρέπει να είναι κοντά στο 6.5-6.8
– Χρησιμοποιείστε λιπάσματα φτωχά σε άζωτο και πλούσια σε φώσφορο
– Προσθέστε στο έδαφος ασβέστιο κατά τη φύτευση, όμως μόνο αν αποδειχτεί πως υπάρχει έλλειψη. Συχνά το έδαφος έχει επαρκές ασβέστιο το οποίο όμως δεν φτάνει στους καρπούς για τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω
– Ψεκάστε με διαφυλλικό λίπασμα ασβεστίου

Κείμενο & φωτογραφίες: Αριστείδης Χλωρίδης

Κυκλοκόνιο της Ελιάς

Μια πολύ κοινή και σοβαρή ασθένεια της ελιάς στην Ελλάδα, η οποία προκαλεί εξασθένιση των ελαιόδεντρων λόγω απώλειας μεγάλου ποσοστού του φυλλώματος και συνεπώς κακής θρέψης των δέντρων. Σε περιπτώσεις έντονης προσβολής ενδέχεται να προκαλέσει πλήρη ακαρπία. Αίτιο της ασθένειας είναι ο μύκητας Spilocaea oleagina. Η μόλυνση από το μύκητα ευνοείται με υγρό καιρό και μέτριες θερμοκρασίες κατά συνέπεια είναι εντονότερη από την άνοιξη ως την αρχή του θέρους και στη συνέχεια το φθινόπωρο. Η καταπολέμηση της ασθένειας γίνεται κυρίως με προληπτική εφαρμογή χαλκούχων σκευασμάτων.

Κείμενο & φωτογραφίες: Αριστείδης Χλωρίδης