ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ ΟΤ 53Β, Θεσσαλονίκη 57022 2310 797262 Info@agrocure.com

MaZiC®

Ο ρόλος του Mαγγανίου, του Ψευδαργύρου και του Xαλκού στα φυτά

  • Το μαγγάνιο, ο ψευδάργυρος και ο χαλκός απορροφώνται από τα φυτά κυρίως στη δισθενή κατιονική μορφή τους (Mn2+, Ζn2+, Cu2+) είτε μέσω των ριζών είτε διαφυλλικά. Η απορρόφηση τους από το έδαφος δυσχεραίνεται από αντιδράσεις ακινητοποίησης των στοιχείων αυτών στο έδαφος ενώ η απορρόφηση από το φύλλωμα είναι πιο απλή και αποτελεσματική διαδικασία αρκεί τα στοιχεία να χορηγούνται σε μορφή εύκολα απορροφήσιμη για τα φυτά όπως αυτή των ιό­ντων Mn2+, Ζn2+, Cu2+ που περιέχονται στο MAZIC. Και τα 3 αυτά ιχνοστοιχεία δι­αδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε πληθώρα μεταβολικών διεργασιών στα φυτά: στο σχηματισμό της χλωροφύλλης και στη φωτοσύνθεση, στην παραγωγή αμινοξέων και πρωτεϊνών, στην ενεργοποίηση πολλών ενζύμων, στη ρύθμιση του επιπέδου φυτοορμονών & αύξησης του φυτού, στην αναπνοή και το μετα­βολισμό του αζώτου, στη γονιδιακή έκφραση, στο μεταβολισμό υδατανθράκων, στη γονιμότητα των φυτών και στην άμυνα εναντίον ασθενειών. Ενδεχόμενη έλ­λειψή τους επηρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη των φυτών, το μέγεθος, σχήμα και χρώμα των φύλλων και καρπών και τελικά την υγεία και την παραγωγικότητα των φυτών.
  • Οι τροφοπενίες ειδικά του ψευδαργύρου, δευτερευόντως του μαγγανίου και λιγότερο συχνά του χαλκού είναι διαδεδομένες στα ελληνικά καλλιεργούμενα εδάφη. Συχνά όμως υποεκτιμώνται από τους παραγωγούς. Παρουσιάζονται συνήθως σε αλκαλικά και ασβεστούχα εδάφη με υψηλό pH (άνω του 6,5) ή με υψηλή περιεκτικότητα σε οργανική ουσία, σε αμμώδη εδάφη καθώς και σε εδά­φη που προέκυψαν από πετρώματα φτωχά σε μαγγάνιο, ψευδάργυρο ή χαλκό. Και τα 3 αυτά ιχνοστοιχεία είναι δυσκίνητα στα φυτά και γι’ αυτό τα συμπτώματα της έλλειψής τους εκδηλώνονται πρώτα στα νεαρά φύλλα με τη μορφή μεσο­νεύριας χλώρωσης η οποία μπορεί να μοιάζει με αυτήν του σιδήρου.

Τι είναι το MaZiC?

  • Το MAZIC είναι υγρό λίπασμα που περιέχει μαγγάνιο, ψευδάργυρο και χαλ­κό στα φυτά σε ενυδατωμένη ιοντική μορφή υψηλής βιοδιαθεσιμότητας και αποτελεσματικότητας. Χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της τροφοπενίας (έλλειψης) αυτών των 3 ιχνοστοιχείων η οποία προκαλεί χλώρωση (κιτρίνι­σμα) των φύλλων της νεαρής βλάστησης, ανάσχεση της φυσιολογικής ανά­πτυξης των φυτών και τελικά καχεκτικότητα και μείωση της παραγωγικότητας των καλλιεργειών.
  • Το MAZIC παράγεται με καινοτόμο τεχνολογία που επιτυγχάνει τη δημιουργία ενεργών ιόντων μαγγανίου, ψευδαργύρου & χαλκού συμπλοκοποιημένων με δίπολα μορίου νερού, τα οποία διεισδύουν ταχύτατα στους φυτικούς ιστούς, μετακινούνται σε σημεία που έχουν ανάγκη τα 3 αυτά ιχνοστοιχεία, διαπερνούν εύκολα τις κυτταρικές μεμβράνες και παρέχουν άμεσα και αποτελεσματικά θρέψη στα φυτά. Τα αποτελέσματα είναι τόσο γρήγορα που γίνονται ορατά σε 2-3 μέρες από την εφαρμογή του.
  • Δεν απαιτούνται μεγάλες δόσεις MAZIC ανά στρέμμα. Διαφυλλικά απαιτούνται 100ml ανά 100 λίτρα νερού για πρόληψη και 150-200ml ανά 100 λίτρα νερού για θεραπεία τροφοπενιών. Εφαρμογή με υδρολίπανση απαιτεί 200-300ml ανά στρέμμα ανάλογα με τη θρεπτική κατάσταση και τις ανάγκες τις καλλιέργειας.

Αφήστε ένα σχόλιο