ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ ΟΤ 53Β, Θεσσαλονίκη 57022 2310 797262 Info@agrocure.com

MagneKal®

Ο ρόλος του Μαγνησίου, του Καλίου και του Θείου στα φυτά

  • Το μαγνήσιο και το κάλιο απορροφώνται από τα φυτά κυρίως στη κατιονική τους μορφή τους (Mg2+, K+) είτε μέσω των ριζών είτε διαφυλλικά. Δεδομένου ότι τόσο το μαγνήσιο όσο και το κάλιο είναι στοιχεία ευκίνητα στο έδαφος, ενδέχεται να παρουσιαστεί έλλειψή τους λόγω έκπλυσης σε βαθύτερα στρώματα του εδά­φους. Επίσης, ή μικρή περιεκτικότητα των στοιχείων αυτών στα μητρικά πετρώ­ματα του εδάφους καθώς και η βαθμιαία εξάντληση των εδαφών λόγω εντατι­κής καλλιέργειας μπορεί να οδηγήσει μεγάλες ελλείψεις. Τέλος, ή ανισόρροπη εδαφική λίπανση μπορεί να πρακαλέσει «τεχνητή» έλλειψή τους προκαλώντας την πρόσληψη άλλων πιο άφθονων στοιχείων από τα φυτά. Η απορρόφηση από το φύλλωμα είναι πιο αποτελεσματική διαδικασία αρκεί τα στοιχεία να χορηγού­νται σε μορφή εύκολα απορροφήσιμη για τα φυτά όπως αυτή των ιόντων Mg2+, K+ που περιέχονται στο MagneKal.
  • Τα ίδια περίπου φυσικά φαινόμενα και καταστάσεις μπορούν να οδηγήσουν και σε έλλειψη θείου στο έδαφος, το οποίο προσλαμβάνεται από τα φυτά με τη μορ­φή ανιόντων SO42-. Το MagneKal παρέχει στα φυτά αποκλειστικά αυτή τη μορφή του θείου.
  • Και τα 3 αυτά ιχνοστοιχεία διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε πληθώρα μεταβολικών διεργασιών στα φυτά: στο σχηματισμό της χλωροφύλλης και στη φωτοσύνθεση, στο μεταβολισμό του φωσφόρου και των υδατανθράκων, στη σύνθεση αμινοξέων, νουκλεϊκών οξέων και βιταμινών, στην ενεργοποίηση πολ­λών ενζύμων, στη ρύθμιση της απορρόφησης άλλων θρεπτικών στοιχείων, στην άμυνα εναντίον της ξηρασίας και των ασθενειών και στο σχηματισμό καρπών και σπόρων. Ενδεχόμενη έλλειψή τους επηρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη των φυτών, και τελικά το χρώμα, την ποιότητα και την ποσότητα της παραγωγής των φυτών.

Τι είναι το MagneKal?

  • Το MagneKal είναι ένα υγρό λίπασμα που παρέχει στα φυτά μαγνήσιο, κάλιο και θείο σε ενυδατωμένη ιοντική μορφή υψηλής βιοδιαθεσιμότητας και απο­τελεσματικότητας. Χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της τροφοπενίας (έλ­λειψης) αυτών των 3 ιχνοστοιχείων η οποία προκαλεί χλώρωση των παλαιών (μαγνήσιο, κάλιο) ή νέων φύλλων (θείο), ανάσχεση της φυσιολογικής ανάπτυ­ξης των φυτών και τελικά καχεκτικότητα και μείωση της παραγωγικότητας των καλλιεργειών.
  • Χάρη στη μεγάλη και ταχύτατη διείσδυσή του στους φυτικούς ιστούς, το MagneKal αυξάνει άμεσα και σημαντικά τη περιεκτικότητα των φυτών σε ιόντα μαγνησίου, καλίου & θείου, μέσα σε 2-3 μέρες από τη στιγμή της εφαρμογής του. Έτσι τα φυτά θα αρχίσουν πάλι να αναπτύσσονται έντονα επιτυγχάνοντας υψηλές αποδόσεις παραγωγής.
  • Δεν απαιτούνται μεγάλες δόσεις MagneKal ανά στρέμμα. Διαφυλλικά απαιτούνται 75-150 ml ανά 100 λίτρα νερού ανάλογα με τις ανάγκες της καλλιέργειας. Εφαρμογή με υδρολίπανση απαιτεί 150-300 ml ανά στρέμμα ανάλογα με τη θρεπτική κατάσταση και τις ανάγκες τις καλλιέργειας.

Αφήστε ένα σχόλιο