• Ελληνικά
 • ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ ΟΤ 53Β, Θεσσαλονίκη 57022 2310 797262 Info@agrocure.com
  Walnut orchard with many ulcers on the trunks of trees
  Walnut orchard with many ulcers on the trunks of trees at various distances from the ground. It is assumed that
  Διαβάστε Περισσότερα
  Κτήμα καρυδιάς με εξελκώσεις στους κορμούς των δέντρων
  Κτήμα καρυδιάς με πολλές εξελκώσεις στους κορμούς των δέντρων σε διάφορες αποστάσεις από το έδαφος. Εικάζεται ότι τα έλκη προκλήθηκαν
  Διαβάστε Περισσότερα
  Field trial with ICC in a quince orchard in Imathia, N. Greece, at the flowering stage
     
  Διαβάστε Περισσότερα
  Δοκιμαστική εφαρμογή ICC σε κυδωνιές στην Ημαθία, στο στάδιο της άνθησης
     
  Διαβάστε Περισσότερα
  Visit to a Paulownia field in Kozani, N. Greece
  Visit to a Paulownia field in Kozani, N. Greece Paulownia (Paulownia spp.) is a tree of the Paulowniaceae family, originating
  Διαβάστε Περισσότερα
  Επίσκεψη σε κτήμα Παυλώνιας στην Κοζάνη
  Επίσκεψη σε κτήμα Παυλώνιας στην Κοζάνη Η Παυλώνια (Paulownia spp.) είναι ένα δέντρο της οικογένειας Paulowniaceae, με καταγωγή από την
  Διαβάστε Περισσότερα