ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ ΟΤ 53Β, Θεσσαλονίκη 57022 2310 797262 Info@agrocure.com

COPPION+®: Μοναδικές Βιολογικές Ιδιότητες

  • Η ιοντική μορφή του χαλκού, του ψευδαργύρου και του μαγνη­σίου στο Copp.ion+ επιτρέπει τη γρήγορη διείσδυση τους στους φυτικούς ιστούς και τη διατήρηση της δράσης τους ανεξαρτήτως των καιρικών συνθηκών

  • Το Copp.ion+ δε χρωματίζει και δε λεκιάζει φύλλα και καρπούς

  • Εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια του καλλιεργητικού κύκλου, ακόμα και κατά την άνθηση, χωρίς να δημιουργεί φυτοτοξικότητα

  • Ενισχύει την αντοχή των φυτών στους χειμερινούς και ανοιξιά­τικους παγετούς

  • Έχει πολύ χαμηλή υπολειμματικότητα

  • Είναι συμβατό με συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης σε βιολογικές (σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε. 834/07 και 889/08) και βιοδυναμικές καλλιέργειες

  • Είναι 100% υδατοδιαλυτό και δε δημιουργεί ιζήματα. Δε φράσ­σει τις σωληνώσεις και τα μπεκ των ψεκαστικών και αρδευτικών συστημάτων

  • Έχει κορυφαία αποτελεσματικότητα σε εφαρμογές διαφυλλικές και στο έδαφος μέσω υδροπονικών συστημάτων και ριζοποτι­σμάτων. Εξασφαλίζει αυξημένη παραγωγή υψηλής ποιότητας.