ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ ΟΤ 53Β, Θεσσαλονίκη 57022 2310 797262 Info@agrocure.com

Επεξεργασία Νερού: PURA-FI®

ΓΕΝΙΚΑ

To PURA-FI είναι ένα υδατικό διάλυμα του διαδεδομένου στη φύση θειικού χαλκού. Ο θειικός χαλκός του PURA-FI υφίσταται ειδική επεξεργασία και σχηματίζει ένα μοναδικό υδρόφιλο ιοντικό πλέγμα ιόντων χαλκού (Cu2+) τα οποία διαχέονται ομοιόμορφα στο υδατικό διάλυμα του PURA-FI με τη βοήθεια ειδικών σταθεροποιητών, ιονιστών και συμπλεκτικών & ρυθμιστικών παραγόντων. Η διάλυση του χαλκού στα μόρια νερού του PURA-FI έχει ως αποτέλεσμα τη φυσική δημιουργία υδατικών ιόντων [Cu (H2O)6]2+. Το σύμπλοκο αυτό ιόν λαμβάνει τη δομή ενός οκταεδρικού συμπλόκου με τετραγωνική παραμόρφωση.

Όταν το PURA-FI εφαρμόζεται σε έναν μεγάλο όγκο νερού προς απολύμανση, καθαρισμό ή συντήρηση, τα ιόντα του χαλκού που περιέχει διαχέονται ομοιόμορφα σε όλον τον όγκο και ο έλεγχος των μικροοργανισμών γίνεται ταχύτατα, με ασφάλεια, και για μεγάλο χρονικό διάστημα, κάτω από ένα ευρύ φάσμα καταστάσεων του νερού.

Τα ιόντα χαλκού του PURA-FI παραμένουν ενεργά για μεγάλο χρονικό διάστημα, ανάλογα με το μικροβιακό φορτίο που έχουν να αντιμετωπίσουν, προσφέροντας παρατεταμένη προστασία από τη βιολογική ρύπανση εν αντιθέσει με άλλα σκευάσματα των οποίων η δράση είναι περιορισμένη χρονικά. Το PURA-FI εξοντώνει άλγη και κυανοβακτήρια ενώ ταυτόχρονα δεν επιτρέπει την ανάπτυξή τους, καταστρέφει ένα σημαντικό αριθμό βακτηριδίων και πρωτόζωων και εμποδίζει τη δημιουργία αλάτων διατηρώντας την ποιότητα του νερού στην υψηλή φυσική του κατάσταση, χωρίς να επηρεάζει τη γεύση ή την οσμή του. Επίσης εξουδετερώνει επιβλαβείς χημικές ενώσεις οι οποίες προκαλούν επί πλέον προβλήματα όπως, μικροβιακή μόλυνση, σάπισμα, αλλοιώσεις, κλπ.

Το σκεύασμα του PURA-FI δεν επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες (υψηλή θερμοκρασία, βροχή, αέρας, κλπ.) και την ηλιακή ακτινοβολία (ακτίνες UV), έχει απεριόριστη διάρκεια αποθήκευσης, δεν αντιδρά με άλλα χημικά προϊόντα και δεν είναι επικίνδυνο όταν αποθηκεύεται. Χρησιμοποιείται για την απολύμανση πόσιμου νερού, πισινών, νερού λιμνών, δεξαμενών αποθήκευσης νερού προς χρήση και για τη διάσπαση αλάτων.

Στις περισσότερες περιπτώσεις η μέγιστη δόση εφαρμογής του είναι 16 ml PURA-FI / 1000 λίτρα νερού. Από αυτήν τη δόση προκύπτει συγκέντρωση χαλκού 1,0 ppm περίπου στο επεξεργασμένο νερό. Αν λάβουμε υπόψιν την παραπάνω μέγιστη συγκέντρωση, οι δόσεις εφαρμογής του μπορούν να κυμανθούν ανάλογα με την επιδιωκόμενη εφαρμογή από 1 λίτρο PURA-FI στα 60.000 λίτρα νερού ως 1 λίτρο PURA-FI στα 600.000 λίτρα νερού. Σε εξαιρετικές ειδικές περιπτώσεις πολύ μεγάλων μικροβιακών φορτίων ή επιθυμητής μεγάλης υπολειμματικής δράσης, η δόση του PURA-FI μπορεί να αυξηθεί ως τα 4ppm χαλκού.

To PURA-FI μπορεί να υποκαταστήσει τη χρήση χλωρίου στην απολύμανση του πόσιμου νερού είτε ως καθολική εφαρμογή είτε ως συνεργική με τη χρήση πολύ μικρότερης ποσότητας χλωρίου. Σε νερό που έχει δεχτεί μεταχείριση με χλώριο ο ιονισμένος χαλκός σε συγκέντρωση 0,3-0,5 ppm (5-8 ml/1000 λίτρα νερού) είναι επαρκής για τη διατήρηση του νερού σε ασφαλή υγιή κατάσταση.

Η κατάλληλη δόση του PURA-FI επιτυγχάνεται, ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής, είτε εφάπαξ και με χειροκίνητη χορήγηση είτε μέσω αυτόματης δοσομετρικής αντλίας σε περίπτωση που η παροχή πρέπει να είναι συνεχής ή σε τακτά χρονικά διαστήματα λόγω ανανέωσης του όγκου νερού προς απολύμανση. Παράλληλα καλό είναι να ελέγχεται το επίπεδο των ιόντων χαλκού με συχνές μετρήσεις με σκοπό τη διατήρηση της συγκέντρωσης στα επιθυμητά επίπεδα.

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ

Επειδή το PURA-FI δεν οξειδώνεται και δεν περιέχει χημικά που μπορούν να συνδυαστούν με άλλα μόρια ή χημικές ενώσεις για τη δημιουργία επικίνδυνων υπό-προϊόντων είναι εξαιρετικά ασφαλές. Είναι ένα χημικό σκεύασμα το οποίο έχει εγκριθεί για απολύμανση στο πόσιμο νερό από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Υγείας του Καναδά.

Δεν υφίσταται θέμα τοξικότητας κατά την χρήση του PURA-FI ως απολυμαντικού μέσου εφόσον τηρούνται οι συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής. Συγκεντρώσεις χαλκού που υπερβαίνουν τα 0,13 ppm περίπου είναι τοξικές για τα ψάρια. Παρόλο που το PURA-FI χρησιμοποιείται για τον έλεγχο αλγών και των βακτηριδίων σε μεγάλες εμπορικές εγκαταστάσεις παραγωγής ψαριών, όταν τα ψάρια είναι παρόντα οι δόσεις θα πρέπει να χορηγούνται με μεγάλη προσοχή. Ωστόσο νερό που περιέχει από 0,04 έως 0,1 ppm χαλκού είναι πολύ ευεργετικό για όλα τα ψάρια δεδομένου ότι τα προστατεύει από βακτηριώσεις που μπορούν να τα προσβάλλουν.

Εδώ και αιώνες ο χαλκός έχει χρησιμοποιηθεί ως παράγοντας ελέγχου των αλγών και των βακτηριδίων με μεγάλη επιτυχία. Η ευεργετική του επίδραση στην επούλωση των πληγών, την απολύμανση του στόματος από λοιμώξεις και τη συντήρηση νερού ήταν γνωστή σε αρχαίους πολιτισμούς όπως οι Αζτέκοι, οι Αιγύπτιοι και οι Έλληνες οι οποίοι χρησιμοποιούσαν χάλκινα σκεύη για αποθήκευση του νερού και χαλκούχα διαλύματα για μεταχείριση ελκών, πληγών και λοιμώξεων.

Σήμερα ο χαλκός χρησιμοποιείται σε διάφορες μορφές και σκευάσματα για εφαρμογές σε διάφορα πεδία δραστηριότητας. Δεδομένου ότι η δραστική μορφή του χαλκού είναι μόνο τα ιόντα του, το PURA-FI αποτελεί την πιο εξελιγμένη και δραστική μορφή χαλκού γιατί επιτυγχάνεται πλήρης ιονισμός του χαλκού σε όλο τον όγκο του σκευάσματος. Ο χαλκός του PURA-FI δε σχηματίζει ίζημα και συσσωματώματα, δεν καθιζάνει και παραμένει σταθερός και σε ιοντική, ενεργή μορφή ακόμα και μετά από πάροδο 10 ετών. Έχει εφαρμογή στην απολύμανση ή τον καθαρισμό αποθηκευμένου νερού δέσμευσης, σε λιμνούλες και πισίνες αναψυχής, σε αγροτικές δεξαμενές αρδευτικού νερού και σε δεξαμενές αποθήκευσης πόσιμου νερού η σε δεξαμενές αποθήκευσης λυμάτων. Το PURA-FI είναι το ιδανικό σκεύασμα επεξεργασίας νερού που είναι διαθέσιμο για την προληπτική διατήρηση του νερού ελεύθερου από βιορύπανση. Παρακάτω αναφέρονται πιο αναλυτικά οι σημαντικότερες εφαρμογές του.

Α. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

Το PURA-FI εξοντώνει τα άλγη και τα βακτήρια και ελέγχει τις οσμές καλύτερα από οποιοδήποτε προϊόν στην αγορά. Διαχέεται ταχύτατα, είναι αποτελεσματικό σε μια ποικιλία καταστάσεων του νερού, και παραμένει ενεργό μέχρι να εξαντληθεί από τη δράση εξόντωσης μικροοργανισμών. Αυτά τα μοναδικά πλεονεκτήματα εκτείνουν σημαντικά τις μεσοπεριόδους μεταξύ των εφαρμογών σε σύγκριση με άλλα ανταγωνιστικά προϊόντα.

Το PURA-FI είναι ήδη η προτιμώμενη λύση σε πολλές μονάδες επεξεργασίας νερού, σε μεγάλους δήμους ανά τον κόσμο, οι οποίες θέλουν να ελέγξουν το επίπεδο του οργανικού άνθρακα (TOC), τα μη ασφαλή τοξικά υποπροϊόντα (DBP) και τα κυανοβακτήρια που προκαλούν κακοσμίες και άσχημη γεύση στο νερό. Εξ΄ ορισμού το επίπεδο TOC μειώνεται με την πρόληψη ανάπτυξης αλγών και κυανοβακτηρίων. Μονάδες που χρησιμοποιούν το PURA-FI μπορούν να μειώσουν η να εξαλείψουν άλλες χημικές και οξειδωτικές ενώσεις που σχηματίζουν DBPs. To PURA-FI έχει το επιπλέον πλεονέκτημα να διατηρεί τις γραμμές, μεμβράνες και φίλτρα ελεύθερα από βιομεμβράνες, γλοιώδεις βιομάζες και άλατα, μειώνοντας έτσι σημαντικά τις επιπρόσθετες λειτουργικές δαπάνες για συντήρηση του εξοπλισμού.

Το PURA-FI μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για απολύμανση σε νερό μεγάλων δεξαμενών σε ξενοδοχεία, νοσοκομεία, εργοστάσια, πλοία, ή μικρών δεξαμενών σε σκάφη αναψυχής, και χημικές τουαλέτες και ντουζιέρες σε χώρους κατασκήνωσης.

Β. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΠΙΣΙΝΩΝ

Το PURA-FI μπορεί να υποκαταστήσει τη χρήση χλωρίου στις πισίνες ως το πλέον
εύκολο και εύχρηστο βακτηριοστατικό και αλγοκτόνο σκεύασμα. Η χρήση του PURA-FI στο νερό της πισίνας συνεπάγεται χαμηλό κόστος συντήρησης, μη αλλεργικές αντιδράσεις και απολυμασμένο νερό που συντηρείται υγιές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απ’ ότι με χρήση χλωρίνης. Το PURA-FI δεν εξατμίζεται και δε δημιουργεί δυσάρεστες οσμές όπως η χλωρίνη.

Συγκέντρωση ιοντικού χαλκού 1 ppm (16 ml PURA-FI / m³ νερού) αποτρέπει πλήρως το ενδεχόμενο ανάπτυξης μικροοργανισμών και αλγών ενώ θα πρέπει να μεριμνούμε για χορήγηση επιπρόσθετης ποσότητας PURA-FI όταν γίνεται ανανέωση του νερού της πισίνας ή συμπλήρωση με επιπρόσθετο νερό.

Γ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΕΣ ΦΡΟΥΤΩΝ

Η εφαρμογή αναφέρεται στη συνολική απολύμανση νερού στις δεξαμενές αποθήκευσης προς χρήση στην κονσερβοποιίας φρέσκων φρούτων και στην απολύμανση σε συγκεκριμένα στάδια στη γραμμή παραγωγής όπου η καλή ποιότητα του νερού είναι αναγκαία.

Eφαρμογή στο στάδιο της παστερίωσης

Παίρνουμε ως παράδειγμα ότι ο όγκος νερού στο στάδιο παστερίωσης κυμαίνεται από 60-70 m³. Διατηρώντας στο νερό αυτό, ανάλογα με τη σκληρότητα, συγκέντρωση ιοντικού χαλκού 0,5-1,0 ppm (8-16ml PURA-FI / m³ νερού) αποτρέπεται πλήρως το ενδεχόμενο ανάπτυξης μικροοργανισμών και αλγών ενώ επιτυγχάνουμε και τη διάσπαση των αλάτων που εμποδίζουν τη σωστή λειτουργία και απόδοση του μηχανολογικού εξοπλισμού του κυκλώματος.

Αν υπολογίσουμε ότι η ανανέωση του όγκου του νερού είναι περίπου 30 m³ ανά ώρα, η ποσότητα PURA-FI που θα καταναλώνεται στο κύκλωμα ημερησίως είναι 5 - 10 λίτρα ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού.

Eφαρμογή στο στάδιο της αποθήκευσης

Διατηρώντας συγκέντρωση 2-4 ppm χαλκού (32 -64ml PURA-FI / 1000 λίτρα νερού) σε υδατικό διάλυμα γίνεται εμβάπτιση των φρούτων πριν την αποθήκευση τους σε ψυγεία αφού πρώτα στεγνώσουν. Με αυτή τη μεταχείριση η διατήρηση των φρούτων στο ψυγείο σε υγιή κατάσταση θα παραταθεί επί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Καλό θα ήταν με την ίδια συγκέντρωση να γίνεται απολύμανση και των τελάρων αποθήκευσης.

Δ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ

Η εφαρμογή αναφέρεται στη συνολική απολύμανση νερού στις δεξαμενές αποθήκευσης του προς αρδευτική χρήση στις καλλιέργειες.

Ο όγκος νερού στο στάδιο αποθήκευσης είναι συνήθως από 50 m³. Διατηρώντας στο νερό αυτό, ανάλογα με τη σκληρότητα και το μικροβιακό φορτίο, συγκέντρωση ιοντικού χαλκού 0,5-1,0 ppm (8-16 lit PURA-FI / m³ νερού) αποτρέπεται πλήρως το ενδεχόμενο ανάπτυξης μικροοργανισμών και αλγών ενώ επιτυγχάνεται και διάσπαση των αλάτων που εμποδίζουν τη σωστή λειτουργία και απόδοση του μηχανολογικού εξοπλισμού του δικτύου άρδευσης.

Αν υποθέσουμε ότι η ανανέωση του όγκου του νερού είναι περίπου 10 m³ ανά μέρα, η ποσότητα PURA-FI που θα καταναλώνεται στο κύκλωμα ημερησίως είναι 40-80 ml ανάλογα με το μικροβιακό φορτίο του νερού.

Στη περίπτωση που θέλουμε να έχουμε συγκέντρωση ιονισμένου χαλκού 4ppm, έτσι ώστε να επιτευχθεί μέσω της υδρολίπανσης καταπολέμηση βακτηρίων στους αγρούς, οι παραπάνω ποσότητες PURA-FI θα πρέπει να υπολογίζονται στο τετραπλάσιο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ THΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ PURA-FI

 • Εύκολη, οικονομική και οικολογική πρόληψη ανάπτυξης μικροοργανισμών στο νερό
 • Το PURA-FI περιέχει θετικά φορτισμένα ιόντα χαλκού που έχουν το 1/1000 του μεγέθους των βακτηρίων. Αυτά τα ιόντα εξοντώνουν αποτελεσματικά άλγη και βακτήρια
 • Το PURA-FI είναι 420 φορές πιο αποτελεσματικό από παραδοσιακά προϊόντα θειικού χαλκού
 • Μηδενική ανάπτυξη και πλήρης εξάλειψη βακτηριδίων και αλγών με ασφαλή μέσα
 • Μείωση των επιπέδων ολικού οργανικού άνθρακα (TOC)
 • Δε δημιουργεί επικίνδυνα παραπροϊόντα απολύμανσης
 • Είναι αποτελεσματικό σε ποικίλα επίπεδα pH (3-9) και αλκαλικότητας (25-100 mg CO3/L) του νερού
 • Το PURA-FI δεν εξατμίζεται και δεν καθιζάνει. Τα ιόντα χαλκού διατηρούν την απολυμαντική ισχύ τους στο νερό επί μακρόν ως την πλήρη εξάντληση τους λόγω εξόντωσης μικροοργανισμών
 • Εύκολος χειρισμός, γρήγορη μέτρηση και αποτελεσματικός έλεγχος. Δεν απαιτείται ανάμειξη ή χρήση ακριβού εξοπλισμού. Απλά ψεκάστε ή χορηγήστε PURA-FI στον όγκο του νερού. Μόνο αυτό!
 • Αποφυγή δυσάρεστων οσμών που οφείλονται είτε στο απολυμαντικό είτε σε μικροοργανισμούς
 • Διάσπαση των αλάτων και αποτροπή δημιουργίας τους. Επιτυγχάνει καθαρισμό του δικτύου παροχής νερού και των ακροφυσίων
 • Αντικατάσταση του χλωρίου
 • Το PURA-FI είναι πιστοποιημένο από τους οργανισμούς NSF (National Sanitation Foundation) και Health Canada
 • Ευελιξία στη δοσολογία ανάλογα με την επιδιωκόμενη χρήση (πρόληψη ή καταστολή, επιδιωκόμενη διάρκεια δράσης, βιομηχανική, βιοτεχνική ή γεωργική χρήση)