ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ ΟΤ 53Β, Θεσσαλονίκη 57022 2310 797262 Info@agrocure.com

Τα προϊόντα της AgroCure

Τα προϊοντα βιοτεχνολογίας που διαθέτει η AgroCure είναι φυσικοί μικροοργανισμοί και πιο συγκεκριμένα βακτηρίδια.

Τα βακτηρίδια της AgroCure είναι Κλάσεως 1, μη παθογόνα & ευκαιριακά μη παθογόνα, γενετικά μη τροποποιημένα και δεν είναι ανταγωνιστικά μεταξύ τους, δηλαδή μπορούν να συνδυασθούν. Αυτό τους δίνει και το μεγάλο βασικό πλεονέκτημα , διότι άλλες ομάδες βακτηρίων ανταγωνίζονται μεταξύ τους με αποτέλεσμα το έργο τους να περιορίζεται μόνο στο 5% έως 10%. Η κλάση 1 των βακτηριδίων καταπολεμά σε ευρύ φάσμα τα παθογόνα μικρόβια, βακτηρίδια, μύκητες και ιούς. Μικρές ποσότητες προϊοντων αρκούν για μεγάλες αποδόσεις. Αυτό γίνεται γιατί τα βακτηρίδια έχουν από τη φύση τους την τάση να πολλαπλασιάζονται για όσο υπάρχει τροφή για αυτά (παθογόνα).Η δράση τους συνεχίζεται για αρκετό διάστημα αναλόγως συνθηκών. Είναι ασφαλή και δεν προκαλούν μολυσματικές και λοιμώδεις επιπτώσεις στους ανθρώπους, ζώα και φυτά.

• Είναι ακίνδυνα για τις σωληνώσεις , τους χρήστες , το περιβάλλον και τον υδροφόρο ορίζοντα.
• Γιατί συνεχίζουν την δράση τους για ώρες ή ακόμη και ημέρες μετά την αρχική τους χρήση και όχι μόνο τοπικά όπως τα χημικά προϊόντα.
• Δεν καταστρέφουν τη βιολογική επεξεργασία στις μονάδες βιολογικών καθαρισμών, όπως τα χημικά καθαριστικά.
• Δεν είναι καυστικά ή διαβρωτικά, και δεν είναι επιβλαβή για τα κατοικίδια ζώα (αν έρθουν σε επαφή με αυτά) όταν ψεκάσουμε π.χ. για να αποσμήσουμε τον χώρο τους.
Και τέλος διότι είμαστε στην εποχή της Βιολογίας (φυσική διεργασία) και η Φύση «γνωρίζει !!!» εμείς απλά την ανακαλύπτουμε και προσπαθούμε να την κατανοήσουμε.
• Έλεγχος Δυσοσμίας & Εξάλειψης από οικίες, ξενοδοχεία, πλατείες, κάδους απορριμμάτων, χώρους φύλαξης ζώων, λαϊκές αγορές, κρεαταγορές, ιχθυαγορές, τουαλέτες, αυτοκίνητα μεταφοράς απορριμμάτων, κ,λ,π
• Αναβάθμισης Βιομηχανικών & Οικιακών Σηπτικών Συστημάτων . Μείωσης Στερεών Αποβλήτων – Όγκου έως και 80% αναλόγως των προϋποθέσεων για κάθε περίπτωση.
• Περιβαλλοντικές Αποφράξεις Δικτύων Αγωγών.
• Περιβαλλοντικός καθαρισμός : Πισινών – Λιμνών – Ποταμών – Λιμένων «Παραλίες»
• Περιβαλλοντικός καθαρισμός Στάσιμων Νερών «έλη» & Δεξαμενών Ποσίμου Νερού από Οσμές & Παθογόνα Δηλητήρια.
• Περιβαλλοντικός καθαρισμός τοξικών ουσιών.
• Τοξικά απόβλητα όπως : Επεξεργασίας Ελαιόλαδου, Τυριού, κ.λ.π.
• Απόβλητα Εμπορικών Λιπών και Πετρελαίου, Βιομηχανιών κ.λ.π.