ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ ΟΤ 53Β, Θεσσαλονίκη 57022 2310 797262 Info@agrocure.com

Τα προϊόντα της AgroCure

Τα προϊόντα που διαθέτει η AgroCure έχουν σαν βάση τον ιονισμένο χαλκό (Cu++). Λόγω της καινοτόμoυ αυτής τεχνολογίας ο χαλκός αποκτά επιπλέον ιδιότητες όπως το ότι διαχέεται ομοιόμορφα στον όγκο του νερού και διατηρεί υψηλή σταθερότητα σε σχέση με άλλα προϊόντα χαλκού. Οι ιδιότητες αυτές έχουν σαν αποτέλεσμα τον ταχύτερο έλεγχο των μικροοργανισμών , για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ασφαλέστερα και φυσικά με πολύ μικρότερο κόστος.

• Έχει υψηλή σταθερότητα.
• Δεν εξατμίζεται.
• Δεν εξαντλείται εύκολα.
• Δεν δημιουργεί δηλητηριώδεις ενώσεις.
• Ουδέτερη επίδραση στη σταθερότητα του νερού ( PH ).
• Μειώνει τη χρήση οξειδωτικών απολυμαντικών.
• Δεν δημιουργεί παρενέργειες.
• Μειώνει το κόστος και το χρόνο εργασίας.
Και τέλος ας θυμηθούμε ότι ο χαλκός είναι διατροφική ανάγκη ανθρώπων , ζώων και φυτών.
• Γεωργικές εφαρμογές.
• Κτηνοτροφικές εφαρμογές.
• Περιβαλλοντική αναβάθμιση-απολύμανση λιμνών, ποταμών, λιμένων.
• Απολύμανση πόσιμου νερού και δικτύων ύδρευσης.
• Απολύμανση και καταπολέμηση αλγών νερού αποθήκευσης: Συντριβάνια – δεξαμενές – πύργοι ψύξης κ.α.
• Διαχείριση νερού πισινών – spa.(καταργεί το χλώριο).
• Απολύμανση επιφανειών : Εργοστάσια τροφίμων – νοσοκομεία – χώρων εστίασης κ.α.(καταργεί το χλώριο).
• Επεξεργασία λυμάτων – εξάλειψη δυσοσμίας: Χ Υ Τ Α – φρεάτια – χαβούζες – απορριματοφόρα – λυματολάσπη κ.α.
• Διάσπαση αλάτων σε νερό και εδάφη.