ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ ΟΤ 53Β, Θεσσαλονίκη 57022 2310 797262 Info@agrocure.com

ICC®: Μοναδικές βιολογικές ιδιότητες

  • Ενεργεί ταχύτατα λόγω της άμεσης απορρόφησης από τα φυτά συγκρινόμενος με άλλα λιπάσματα χαλκού. Ο λόγος είναι η σταθερή Cu++ ιοντική του μορφή που είναι άμεσα διαθέσιμη στα φυτά
  • Οι δόσεις εφαρμογής είναι πολύ μικρές λόγω της μεγάλης δραστικότητάς του, της άμεσης διείσδυσης και της μετακίνησής του στους φυτικούς ιστούς. Εφαρμόζεται στα 50-150 ml/hL διαφυλλικά και στα 2-8L/ha στο έδαφος.
  • Δεν μπλοκάρει τα ακροφύσια ή το αρδευτικό δίκτυο με άλατα ή συσσωματώματα: Σχηματίζει ομοιογενές και σταθερό διάλυμα χωρίς ιζήματα και κρυσταλλικούς σχηματισμούς
  • Έχει προληπτική και θεραπευτική δράση κατά της τροφοπενίας χαλκού
  • Δε βάφει/λερώνει τα φυτά και τα όργανα που ψεκάζονται (φύλλα, καρπούς)
  • Χρησιμοποιείται στη βιολογική γεωργία
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο με διαφυλλικές εφαρμογές όσο και με στάγδην άρδευση σε αλκαλικά εδάφη όπου σταδιακά διορθώνει το υψηλό pH