ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ ΟΤ 53Β, Θεσσαλονίκη 57022 2310 797262 Info@agrocure.com

Zion®: Μοναδικές Βιολογικές Ιδιότητες

 • Το Zion είναι ένα υγρό λίπασμα, ισχυρά όξινης αντίδρασης, που περιέχει συμπυκνωμένο μονο-ένυδρο θειικό ψευδάργυρο (ZnSO4-H2O), σε ενυδατωμένη ιοντική μορφή υψηλής βιοδιαθεσιμότητας και αποτελεσματικότητας, κατά της τροφοπενίας (έλλειψης) ψευδαργύρου
 • Για τον ιοντισμό του ψευδαργύρου χρησιμοποιείται καινοτόμος τεχνολογία που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενεργών και σταθερών ιόντων Zn++ συμπλοκοποιημένων με δίπολα μορίων νερού μέσω ειδικών συμπλεκτικών παραγόντων
 • Δρα ταχύτατα λόγω της γρήγορης απορρόφησης από τα φυτά σε σύγκριση με άλλα λιπάσματα ψευδαργύρου λόγω της ενυδατικής μορφής Zn++ που είναι άμεσα διαθέσιμη στα φυτά
 • Είναι εξαιρετικά σταθερό σκεύασμα καθώς μπορεί να διατηρηθεί αναλλοίωτο έως 10 χρόνια σε συνθήκες αποθήκευσης. Ο ψευδάργυρος διατηρείται σε υδατοδιαλυτή ιοντική μορφή. Δε σχηματίζει ιζήματα ή συσσωματώματα
 • Οι δόσεις είναι πολύ μικρές λόγω της μεγάλης του δραστικότητας, και της ταχύτατης εισόδου και μετακίνησης στους φυτικούς ιστούς. Διαφυλλικά, εφαρμόζεται σε δόσεις 50-100 ml/100L νερού
 • Μπορεί να εφαρμοστεί και μέσω του εδάφους με συστήματα στάγδην άρδευσης σε δόσεις 100ml-200ml/στρ. ανάλογα με την καλλιέργεια, το στάδιο και τον τύπο του εδάφους
 • Όλος ο ψευδάργυρος στο Zion είναι διαθέσιμος στα φυτά
 • Δεν προκαλεί εμφράξεις των μπεκ και του δικτύου άρδευσης: Δημιουργεί ομοιογενές και σταθερό υδατικό διάλυμα χωρίς συσσωματώματα, ιζήματα και άλατα
 • Δε λερώνει τα φυτά και τα όργανά τους
 • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη βιολογική γεωργία
 • Διορθώνει το pH σε αλκαλικά εδάφη όταν χρησιμοποιείται επαναλαμβανόμενα
 • Οι δόσεις μπορούν να μειωθούν σε περίπτωση πολλαπλών εφαρμογών στη διάρκεια της βλαστικής περιόδου
 • Όταν το Zion εφαρμόζεται μέσω του εδάφους, τα ιόντα Zn++ παραμένουν σταθερά και διαθέσιμα στα φυτά σε ένα ευρύ φάσμα συνθηκών pH, έως 9.0