ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ ΟΤ 53Β, Θεσσαλονίκη 57022 2310 797262 Info@agrocure.com

Ξηρή κορυφή (ή ξηρή σήψη ή μαύρισμα κορυφής) ντομάτας

Είναι μια ανωμαλία στη φυσιολογία του φυτού κατά τη φάση της ανάπτυξης των καρπών. Είναι αρκετά διαδεδομένο πρόβλημα στις ντομάτες, πιπεριές, μελιτζάνες και κολοκυθάκια το οποίο προκαλείται από (συνήθως προσωρινή) χαμηλή συγκέντρωση ασβεστίου στους καρπούς. Η ανωμαλία αυτή παρουσιάζεται συνήθως με ανομοιόμορφο πότισμα ή συνθήκες εδαφικής ξηρασίας που μειώνουν προσωρινά την απορρόφηση και μετακίνηση του ασβεστίου στο φυτό.

Έλλειψη ασβεστίου κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των καρπών μπορεί να προκληθεί επίσης και από υπερβολική αζωτούχα λίπανση και υψηλές θερμοκρασίες που προκαλούν ταχεία ανάπτυξη του φυτού, υψηλή αλατότητα εδάφους ή βλάβη των ριζών κατά την καλλιέργεια του εδάφους.

Τις περισσότερες φορές η ξηρή κορυφή εμφανίζεται στις πρώτες ντομάτες της σεζόν καθώς τα φυτά είναι υπό στρες κατά την καρπόδεση της πρώτης ταξιανθίας. Και πολύ συχνά το πρόβλημα εξαφανίζεται στις ντομάτες των επόμενων ταξιανθιών, που θα παραχθούν αργότερα.

Πως θα αποφύγετε την εμφάνιση της ξηρής κορυφής:
– Διαλέξτε ποικιλίες ανθεκτικές στην ξηρή κορυφή
– Ποτίζετε επαρκώς και με κανονικότητα. Κρατήστε τα επίπεδα εδαφικής υγρασίας σταθερά κατά τη διάρκεια της σεζόν
– Καλύψτε το έδαφος με άχυρο ή άλλο οργανικό υλικό κάλυψης για να εμποδίσει την εξάτμιση του εδαφικού νερού κατά τους ζεστούς μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο
– Ελέγξτε το pH του εδάφους σας. Ιδανικά, θα πρέπει να είναι κοντά στο 6.5-6.8
– Χρησιμοποιείστε λιπάσματα φτωχά σε άζωτο και πλούσια σε φώσφορο
– Προσθέστε στο έδαφος ασβέστιο κατά τη φύτευση, όμως μόνο αν αποδειχτεί πως υπάρχει έλλειψη. Συχνά το έδαφος έχει επαρκές ασβέστιο το οποίο όμως δεν φτάνει στους καρπούς για τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω
– Ψεκάστε με διαφυλλικό λίπασμα ασβεστίου

Κείμενο & φωτογραφίες: Αριστείδης Χλωρίδης

Αφήστε ένα σχόλιο