ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ ΟΤ 53Β, Θεσσαλονίκη 57022 2310 797262 Info@agrocure.com

Mangan-ion®: Ιοντικό μαγγάνιο

Ο ρόλος του μαγγανίου στα φυτά

 • Το μαγγάνιο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παραγωγή αμινοξέων και πρωτεϊνών, στη σύνθεση λιγνίνης, στην ενεργοποίηση πολλών ενζύμων, στη ρύθμιση του επιπέδου φυτορμονών, στην αναπνοή και το μεταβολισμό του αζώτου, στην αναγωγή των νιτρικών και στη διευκόλυνση της χρήσης τους από τα φυτά, στο σχηματισμό της χλωροφύλλης και στη φωτοσύνθεση
 • Μετά τον σίδηρο που είναι απαραίτητος στα φυτά σε αναλογία 100mg σιδήρου / kg ξηράς ουσίας, το μαγγάνιο είναι το επόμενο ιχνοστοιχείο από άποψη αναγκαιότητας για τα φυτά με αναλογία 50mg μαγγανίου / kg ξηράς ουσίας
 • Το δισθενές μαγγάνιο Mn2+ μετατρέπεται εύκολα σε Mn3+ ή Mn4+ και γι΄αυτό στα φυτά παίζει σημαντικό ρόλο σε οδειδοαναγωγικές διεργασίες, ως φορέας μεταφοράς ηλεκτρονίων στη φωτοσύνθεση. Ενδεχόμενη έλλειψή του μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το συνολικό όγκο της κόμης των φυτών, το μέγεθος και χρώμα των καρπών και το συνολικό όγκο της παραγωγής
 • Η τροφοπενία (έλλειψη) μαγγανίου είναι αρκετά διαδεδομένη στα ελληνικά καλλιεργούμενα εδάφη σε βαθμό σχεδόν παρόμοιο με την έλλειψη σιδήρου. Συχνά όμως περνάει απαρατήρητη ή υποεκτιμάται από τους παραγωγούς. Παρουσιάζεται συνήθως σε αλκαλικά και ασβεστούχα εδάφη με υψηλό pH (άνω του 6,5) και με φτωχό αερισμό, σε ασβεστούχα εδάφη με μέτρια ή υψηλή περιεκτικότητα σε οργανική ουσία, σε αμμώδη εδάφη καθώς και σε εδάφη που προέκυψαν από πετρώματα φτωχά σε μαγγάνιο
 • Συχνά η τροφοπενία μαγγανίου εμφανίζεται μαζί με αυτήν του ψευδαργύρου ή του σιδήρου λόγω των παρόμοιων εδαφικών συνθηκών που ευνοούν την έλλειψη των τριών αυτών σημαντικών θρεπτικών στοιχείων
 • Το μαγγάνιο είναι εξαιρετικά δυσκίνητο στοιχείο στα φυτά και γι’ αυτό τα συμπτώματα της έλλειψής του εκδηλώνονται πρώτα στα νεαρά φύλλα με τη μορφή μεσονεύριας χλώρωσης η οποία μπορεί να συγχυστεί με αυτήν του σιδήρου. Όμως η έλλειψη σιδήρου έχει σαφώς πιο οξεία και διακριτή αντίθεση μεταξύ των πράσινων νεύρων και των χλωρωτικών περιοχών ενώ αυτή του μαγγανίου είναι πιο διάχυτη και συγκεχυμένη. Επίσης τα συμπτώματα έλλειψης μαγγανίου μοιάζουν με αυτά του μαγνησίου με τη διαφορά ότι στην τελευταία τα συμπτώματα εμφανίζονται στα γηραιότερα φύλλα

Τι είναι το Mangan-ion?

 • Το Mangan-ion είναι ένα υγρό λίπασμα, ισχυρά όξινης αντίδρασης, που περιέχει συμπυκνωμένο μονο-ένυδρο θειικό μαγγάνιο (MnSO4-H2O), σε ενυδατωμένη ιοντική μορφή υψηλής βιοδιαθεσιμότητας και αποτελεσματικότητας, κατά της τροφοπενίας (έλλειψης) μαγγανίου
 • Η περιεκτικότητα του Mangan-ion σε μαγγάνιο είναι 9.1% β/ο, ή διαφορετικά 9.1 γραμμάρια στοιχειακού μαγγανίου σε 100 ml Mangan-ion
 • Μπορεί να εφαρμοστεί στις καλλιέργειες καθ’ όλη τη βλαστική περίοδο σε πολύ μικρές δόσεις: 1) Διαφυλλικά σε 50-100ml/100L νερού και 2) μέσω του εδάφους με σύστημα στάγδην άρδευσης σε 100-200ml/στρέμμα
 • Οι δόσεις εφαρμογής κυμαίνονται ανάλογα με την καλλιέργεια, το μέγεθος και την ηλικία των φυτών, τον εξοπλισμό εφαρμογής και το σύστημα διαμόρφωσης του οπωρώνα ή της καλλιέργειας
 • Είναι πλήρως υδατοδιαλυτό λίπασμα χωρίς προβλήματα ανάμιξης στο βυτίο ή τις δεξαμενές λίπανσης. Μειώνει το pH του διαλύματος διευκολύνοντας έτσι την ανάμειξη άλλων δραστικών ουσιών που «προτιμούν» όξινα pH
 • Είναι συμβατό με τα περισσότερα αγροχημικά προϊόντα. Δεν αναμιγνύεται με ασταθή στη μίξη προϊόντα όπως το fosetyl-Al και το chlorpyrifos

Αφήστε ένα σχόλιο