ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ ΟΤ 53Β, Θεσσαλονίκη 57022 2310 797262 Info@agrocure.com

Τροφοπενία (έλλειψη) ψευδαργύρου σε καρυδιές

Περίπτωση έντονης τροφοπενίας ψευδαργύρου σε καρυδιές σε περιοχή της Καβάλας που προκάλεσε ήδη τη νέκρωση και πτώση πολλών φύλλων και συνεπώς αναμένεται να προκαλέσει μείωση της ποσότητας και υποβάθμιση της ποιότητας παραγωγής.

Συνήθως η έλλειψη ψευδαργύρου εμφανίζεται σε όξινα εδάφη φτωχά σε ψευδάργυρο, σε ελαφρά εδάφη φτωχά σε οργανική ουσία, σε ασβεστούχα εδάφη στα οποία μειώνεται η διαλυτότητα του ψευδαργύρου στο εδαφικό διάλυμα και σε περιπτώσεις όπου έχει χρησιμοποιηθεί περίσσεια φωσφορικών λιπασμάτων.

Κείμενο & φωτογραφίες: Αριστείδης Χλωρίδης

Αφήστε ένα σχόλιο