ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ ΟΤ 53Β, Θεσσαλονίκη 57022 2310 797262 Info@agrocure.com

ICI®: Ιοντικός Σίδηρος

Ρόλος του σιδήρου στα φυτά

 • Είναι ζωτικός για τη διατήρηση της δομής και λειτουργίας των χλωροπλαστών. Παίρνει μέρος στη σύνθεση της φερρεδοξίνης, της αιματίνης και της χλωροφύλλης των χλωροπλαστών
 • Ο σίδηρος παίζει σημαντικό ρόλο σε οδειδοαναγωγικές αντιδράσεις στο φυτό.
 • Είναι συστατικό πολλών ενζύμων (κυτοχρώματα) που ρυθμίζουν πολλές βιολογικές διεργασίες
 • Είναι συστατικό κάποιων χρωστικών του φυτού
 • Βοηθά στην αναγωγή νιτρικών και θειικών και στην παραγωγή ενέργειας
 • Συμμετέχει στη σύνθεση DNA

Τι είναι το ICI

 • Το ICI® (Ionic Concentrated Iron) είναι ένα υγρό, όξινης αντίδρασης λίπασμα συμπυκνωμένου επταένυδρου θειικού σιδήρου (FeSO4-7H2O) σε ενυδατωμένη ιοντική Fe++ μορφή
 • Η περιεκτικότητα σε σίδηρο του ICI® είναι 7% β/ο
 • Είναι πολύ αποτελεσματικό λίπασμα σιδήρου που χρησιμοποιείται διαφυλλικά και μέσω εδάφους, καθ’ όλη τη βλαστική περίοδο και σε μικρές δόσεις λόγω της μεγάλης δραστικότητας των ιόντων Fe++
 • Είναι πλήρως υδατοδιαλυτό προϊόν, χωρίς προβλήματα ανάμιξης στο βυτίο ή τις δεξαμενές λίπανσης
 • Είναι συμβατό σε μίγματα με τα περισσότερα αγροχημικά προϊόντα
 • Οι δόσεις εφαρμογής κυμαίνονται από 100-200 ml/100L ανάλογα με την καλλιέργεια, το μέγεθος και την ηλικία των φυτών, τον ψεκαστικό εξοπλισμό και το σύστημα διαμόρφωσης του οπωρώνα ή της καλλιέργειας

Αφήστε ένα σχόλιο