• Ελληνικά
 • ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ ΟΤ 53Β, Θεσσαλονίκη 57022 2310 797262 Info@agrocure.com

  ICI®: Ιοντικός Σίδηρος

  Ρόλος του σιδήρου στα φυτά

  • Είναι ζωτικός για τη διατήρηση της δομής και λειτουργίας των χλωροπλαστών. Παίρνει μέρος στη σύνθεση της φερρεδοξίνης, της αιματίνης και της χλωροφύλλης των χλωροπλαστών
  • Ο σίδηρος παίζει σημαντικό ρόλο σε οδειδοαναγωγικές αντιδράσεις στο φυτό.
  • Είναι συστατικό πολλών ενζύμων (κυτοχρώματα) που ρυθμίζουν πολλές βιολογικές διεργασίες
  • Είναι συστατικό κάποιων χρωστικών του φυτού
  • Βοηθά στην αναγωγή νιτρικών και θειικών και στην παραγωγή ενέργειας
  • Συμμετέχει στη σύνθεση DNA

  Τι είναι το ICI

  • Το ICI® (Ionic Concentrated Iron) είναι ένα υγρό, όξινης αντίδρασης λίπασμα συμπυκνωμένου επταένυδρου θειικού σιδήρου (FeSO4-7H2O) σε ενυδατωμένη ιοντική Fe++ μορφή
  • Η περιεκτικότητα σε σίδηρο του ICI® είναι 7% β/ο
  • Είναι πολύ αποτελεσματικό λίπασμα σιδήρου που χρησιμοποιείται διαφυλλικά και μέσω εδάφους, καθ’ όλη τη βλαστική περίοδο και σε μικρές δόσεις λόγω της μεγάλης δραστικότητας των ιόντων Fe++
  • Είναι πλήρως υδατοδιαλυτό προϊόν, χωρίς προβλήματα ανάμιξης στο βυτίο ή τις δεξαμενές λίπανσης
  • Είναι συμβατό σε μίγματα με τα περισσότερα αγροχημικά προϊόντα
  • Οι δόσεις εφαρμογής κυμαίνονται από 100-200 ml/100L ανάλογα με την καλλιέργεια, το μέγεθος και την ηλικία των φυτών, τον ψεκαστικό εξοπλισμό και το σύστημα διαμόρφωσης του οπωρώνα ή της καλλιέργειας

  Επίδραση του ICI® στη διαφυλλική συγκέντρωση σιδήρου σε ντομάτα.

  Περιοχή: Θερμοκήπιο
  Tomato variety: Roma
  Ηλικία φυτών: 14 μέρες μετά τη μεταφύτευση
  Εφαρμογή: 10 Μαΐου 2018
  Μέθοδος: Διαφυλλικά για το ICI. Στο έδαφος με πότισμα για το Fe EDDHA

  Μέσοι όροι που ακολουθούνται από διαφορετικά γράμματα διαφέρουν στατιστικά σημαντικά, (LSD test, p=0.05)

  Επίδραση του ICI® στη διαφυλλική συγκέντρωση σιδήρου σε αμπέλι.

  Περιοχή: Καβάλα
  Ποικιλία: Μοσχάτο
  Ηλικία αμπελώνα: 5 ετών
  Εφαρμογή: 4 Μαΐου 2018
  Μέθοδος: Διαφυλλικά

  Μέσοι όροι που ακολουθούνται από διαφορετικά γράμματα διαφέρουν στατιστικά σημαντικά, (LSD test, p=0.05)

  Επίδραση του ICI® στη διαφυλλική συγκέντρωση σιδήρου σε ακτινίδια.

  Περιοχή: Καβάλα
  Ποικιλία: Hayward
  Ηλικία οπωρώνα: 20 ετών
  Εφαρμογή: 20 Απρ 2018
  Μέθοδος εφαρμογής: Διαφυλλικά για το ICI. Στο έδαφος με πότισμα για το Fe-EDDHA

   

  Μέσοι όροι που ακολουθούνται από διαφορετικά γράμματα διαφέρουν στατιστικά σημαντικά, (LSD test, p=0.05)