ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ ΟΤ 53Β, Θεσσαλονίκη 57022 2310 797262 Info@agrocure.com

Επίδραση του ICI® στη διαφυλλική συγκέντρωση σιδήρου σε ακτινίδια.

Περιοχή: Καβάλα
Ποικιλία: Hayward
Ηλικία οπωρώνα: 20 ετών
Εφαρμογή: 20 Απρ 2018
Μέθοδος εφαρμογής: Διαφυλλικά για το ICI. Στο έδαφος με πότισμα για το Fe-EDDHA

 

Μέσοι όροι που ακολουθούνται από διαφορετικά γράμματα διαφέρουν στατιστικά σημαντικά, (LSD test, p=0.05)

Αφήστε ένα σχόλιο