ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ ΟΤ 53Β, Θεσσαλονίκη 57022 2310 797262 Info@agrocure.com

Επίδραση του ICI® στη διαφυλλική συγκέντρωση σιδήρου σε αμπέλι.

Περιοχή: Καβάλα
Ποικιλία: Μοσχάτο
Ηλικία αμπελώνα: 5 ετών
Εφαρμογή: 4 Μαΐου 2018
Μέθοδος: Διαφυλλικά

Μέσοι όροι που ακολουθούνται από διαφορετικά γράμματα διαφέρουν στατιστικά σημαντικά, (LSD test, p=0.05)

Αφήστε ένα σχόλιο