• Ελληνικά
 • ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ ΟΤ 53Β, Θεσσαλονίκη 57022 2310 797262 Info@agrocure.com

  Επίδραση του ICI® στη διαφυλλική συγκέντρωση σιδήρου σε ντομάτα.

  Περιοχή: Θερμοκήπιο
  Tomato variety: Roma
  Ηλικία φυτών: 14 μέρες μετά τη μεταφύτευση
  Εφαρμογή: 10 Μαΐου 2018
  Μέθοδος: Διαφυλλικά για το ICI. Στο έδαφος με πότισμα για το Fe EDDHA

  Μέσοι όροι που ακολουθούνται από διαφορετικά γράμματα διαφέρουν στατιστικά σημαντικά, (LSD test, p=0.05)

  Αφήστε ένα σχόλιο