ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ ΟΤ 53Β, Θεσσαλονίκη 57022 2310 797262 Info@agrocure.com

Επίδραση του ICI® στη διαφυλλική συγκέντρωση σιδήρου σε ντομάτα.

Περιοχή: Θερμοκήπιο
Tomato variety: Roma
Ηλικία φυτών: 14 μέρες μετά τη μεταφύτευση
Εφαρμογή: 10 Μαΐου 2018
Μέθοδος: Διαφυλλικά για το ICI. Στο έδαφος με πότισμα για το Fe EDDHA

Μέσοι όροι που ακολουθούνται από διαφορετικά γράμματα διαφέρουν στατιστικά σημαντικά, (LSD test, p=0.05)

Αφήστε ένα σχόλιο