ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ ΟΤ 53Β, Θεσσαλονίκη 57022 2310 797262 Info@agrocure.com

Τροφοπενία μαγνησίου σε ντομάτα

Χαρακτηριστική περίπτωση τροφοπενίας (έλλειψης) μαγνησίου σε φυτά ντομάτας, σε κτήμα στην περιοχή της Καβάλας. Είναι διακριτή η μεσονεύρια χλώρωση σε παλαιά/ώριμα φύλλα της στη βάση του φυτού. Έγινε σύσταση για εφαρμογή διαφυλλικού λιπάσματος μαγνησίου ώστε να διορθωθεί άμεσα η τροφοπενία και να μην επιδεινωθεί η κατάσταση και επηρεαστούν σοβαρά η ποιότητα και ποσότητα της παραγωγής.

Συνήθως η έλλειψη μαγνησίου εμφανίζεται σε εδάφη με μικρή περιεκτικότητα σε μαγνήσιο, και σε ελαφρά και όξινα εδάφη στα οποία το μαγνήσιο ξεπλένεται εύκολα. Σε εδαφικά pH από 4.5-5.0, οποιαδήποτε προσθήκη μαγνησίου στο έδαφος οδηγεί σε υπερβολική και ταχεία έκπλυση του στοιχείου. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνιστάται η χρήση δολομίτη που επιτυγχάνει ταυτόχρονη άνοδο του pH και χορήγηση μαγνησίου. Η εφαρμογή θειικού μαγνησίου η οξειδίου του μαγνησίου μπορούν επίσης να διορθώσουν την έλλειψη του στοιχείου όταν το pH είναι ανεβασμένο.

Η έλλειψη μαγνησίου μπορεί επίσης να εμφανιστεί και σε εδάφη με μεγάλη αλατότητα και όπου έχουν χρησιμοποιηθεί μεγάλες ποσότητες κοπριάς ή λιπασμάτων πλούσιων σε καλιούχα άλατα. Τέλος μπορεί να εμφανιστεί σε εδάφη με ανισορροπία θρεπτικών στοιχείων που προκλήθηκε από υπερβολική χορήγηση καλίου η ασβεστίου.

Κείμενο & φωτογραφίες: Αριστείδης Χλωρίδης

Αφήστε ένα σχόλιο